Drej skærmen for at spille.
Jeg er ked af det, men din internetbrowser er ikke kompatibel med spillet. Du kan opdatere din internetbrowser ved at klikke her

Vilkår for anvendelse

Navigation på dette websted er omfattet af nedenstående betingelser for brug. Ved at gå ind på denne hjemmeside anerkender du at have læst disse betingelser for brug og accepterer dem.

Bel Nordic AS, datterselskab af Fromageries Bel med selskabsnummer SE5561088722 (herefter « BEL »), redigerer hjemmesiden www.denleendeko.dk (herefter « siden »).

Præsentationen og indholdet på siden er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendomsret, og er ejet af BEL.
Siden er "hostet" hos Fromageries Bel SA, Frankring

Koncept og udvikling

Mediagong – Leo Burnett France
12 rue James Watt – 93 200 Saint-Denis
www.mediagong.com – Tel: +33 (0)1 55 84 66 00

1. brug af www.denleendeko.dk

- Kvalitet og indhold : BEL udviser stor omhu i at formidle korrekt information på webstedet.
BEL kan dog ikke garantere for nøjagtigheden og fuldstændigheden af disse oplysninger. Således kan BEL ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af misbrugte oplysninger og / eller for at oplysningerne er unøjagtige eller ufuldstændige.

- Tilgængelighed til siden : BEL gør sit bedste for at siden altid er tilgængelig.
BEL fraskriver sig dog ethvert ansvar i tilfælde af vanskelig adgang til siden eller afbrydelser i forbindelsen, uanset årsagerne. Især forbeholder BEL sig ret til at opdatere og ændre på siden, uden forudgående varsel, også selvom adgangen til siden derfor midlertidig er afbrudt.
BEL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader som følge af adgang til siden og/eller til Internet partnere. Herunder manglende evne til at få adgang, datatab, beskadigelse, ødelæggelse eller virus, der kan inficere dit computerudstyr.
Du har checket at den konfiguration der anvendes på din computer, ikke indeholder virus og er i perfekt stand.

- Afsendelse af e-mail : BEL kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, tab eller levering af e-mail til en fejlagtig e-mailadresse.

- Link til andre internetsider : Sitet kan give adgang til eksterne partneres hjemmesider, som hypertekst i links eller integration af partner indhold.
Selv om valget af links til eksterne hjemmesider er nøje udvalgt, kan BEL ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse eksterne hjemmesider. Det betyder at BEL ikke bærer noget ansvar for indhold, reklame, produkter, tjenester eller andet materiale fra disse eksterne hjemmesider eller hvad der er tilgængeligt på eller fra disse eksterne hjemmesider.
BEL kan ikke holdes ansvarlig for handlinger eller eventuelle undladelser fra sine partnere.

2. Intellektuel ejendomsret

Oplysningerne på hjemmesiden må kun anvendes til rent personlige formål. Enhver brug til kommercielle formål eller til andre formål er strengt forbudt.

Desuden er materialet på dette site beskyttet af loven om Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der omhandler bestemmelser om beskyttelse af ophavsret. Hel eller delvis reproduktion til andet end privat brug, er således strengt forbudt og kan udløse en krænkelse der involverer civil- og strafferetlige ansvar for den krænkende. Dette forbud gælder uanset metoden til reproduktion, repræsentation og / eller ændring, og uanset varighed
Rettighederne på reklamer og musikalske værker, som indgår i disse film er udelukkende til brug for ejeren af registrering af det pågældende arbejde.

Ligeledes er BEL indehaver til alle varemærker på dette site, eller hvor BEL har en brugsret. Enhver gengivelse af disse varemærker uden forudgående samtykke fra BEL er strengt forbudt.

Generelt kan BEL ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, direkte eller indirekte, som følge af uautoriseret brug af information, eller andre elementer på webstedet. .